Blovstrød Idrætsforening/Brugerrådet for Blovstrød Idrætsanlæg har nedsat et "Udeudvalg", der skal arbejde med etablering af en motions- og fitnesssti rundt om Blovstrød Idrætsanlæg, hvor planen er at udnytte området eksisterende stier og højdeforskelle på disse suppleret nogle fitnessstationer.

Planen omfatter også etablering af padeltennisbaner ved de eksisterende tennisbaner samt et skaterområde ud mod Sortemosevej.

Vi vil gerne at kommende brugere bidrager med ideer til motionsstien, og andre tiltag, det kan f. eks. være:

-Parkourbaner

-BMX anlæg


Forslag bedes sendt til mig gerne, således at vi kan have dem med på mødet i Udeudvalget de 3. juni 2021.


Min mailadresse er: poul@blovstroed.dk

Mit tlf. nr. er: 30178864